NOVÝ PROJEKT

Naše organizace na konci letošního roku opět začala realizovat projekt financovaný z ESF. Realizace projektu „Chráněné pracoviště pro výrobu kosmetiky a potravinových doplňků“ reg. č. CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000101 probíhá pod záštitou MHMP, resp. v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Jedná se především o investiční grant na nákup specializovaných výrobních strojů. Realizací projektu vzniknou nové pracovní pozice díky zřízení nového chráněného pracoviště zabývajícího se výrobou přírodní kosmetiky a potravinových doplňků. Chráněná pracovní místa budou cíleně vytvořena a přizpůsobena pro osoby se zdravotním postižením. Nakoupené stroje zajistí výrobní a související kapacity takovým způsobem, aby zdravotně postiženým poskytl zajímavou práci s možností učení se novým dovednostem a jejich následného uplatnění i v praktickém životě.

GENERÁLNÍ PARTNER EPAM

Projekt Integrace o.p.s. je organizace primárně zaměřená na vzdělávání a zaměstnávání zdravotně postižených osob. Hlavní pracovní činností je výroba potravinových doplňků a kosmetických přípravků tibetské přírodní medicíny EPAM.

Nové partnerství

Současně s otevřením našich nových webových stránek jsme uzavřeli také nové partnerství.  S radostí můžeme oznámit, že naše organizace začala spolupracovat s paní Andreou Jůnovou (Call&Sell) na projektu „Šperky pro dobrou věc“.  V našich dílnách nyní vyrábíme šperky s elementy Swarovski, které si můžete prohlédnout na fotkách.  Za koupi šperků z chráněné dílny, přispíváte na vytvoření nových chráněných pracovních míst. www.sperkyprodobrouvec.cz